בהתאם להוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אדם אשר היה מעורב בתאונת דרכים זכאי לפיצוי מחברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב בו שהה בפוליסת ביטוח חובה, בגין נזקי גוף שנגרמו לו בתאונה.

הולכי רגל זכאים לפיצוי מחברת הביטוח אשר ביטחה בפוליסת ביטוח חובה, את הרכב אשר פגע בהם.

תאונת דרכים אינה רק המקרה הקלאסי שבו אירעה התנגשות בין שני כלי רכב אלא גם למשל :
פגיעה בעת עלייה / ירידה ברכב, טריקת דלת על אצבע, פגיעה במהלך נסיעה ברכבת ועוד.

גם אירועים אלו מהווים תאונת דרכים ומזכאים את הנפגע בפיצוי כספי.

משרדנו מטפל גם בתביעות נזקי רכוש, לאחר תאונת דרכים.

במקרה בו הייתם מעורבים בתאונת דרכים, להלן מספר המלצות :

 • לפנות למשטרת ישראל על מנת לקבל אישור משטרה.
 • לאסוף תיעוד רפואי הנוגע לתאונה (לרבות גליון חדר מיון, אישור רופא קופ"ח, תעודות מחלה, אישור על קבלת טיפולי פיזיוטרפיה ועוד).
 • לאסוף קבלות בגין הוצאות הקשורות לתאונה.
 • לפנות לקבלת ייעוץ משפטי, על מנת למצות את מלוא זכויותיכם.

נפגעי תאונות עבודה / מחלת מקצוע זכאים לפיצוי הן מהמסוד לביטוח לאומי והן מהמעביד (במקרה של רשלנות מצד המעביד).

משרדנו מטפל הן בתביעה מול מול המוסד לביטוח לאומי והן בתביעות הנזיקין נגד המעביד.

תאונת עבודה אינה רק המקרה הקלאסי של פגיעה במהלך העבודה הנראית לעין, כגון נפילה מפיגום או פגיעה ממכונה.

ישנם עוד אירועים בעבודה המהווים תאונת עבודה כגון :

 • אירוע נפשי - עקב לחץ בתנאי העבודה או עומס עבודה חריג.
 • אירוע מוחי - אשר ארע במהלך העבודה, עקב תנאי העבודה.
 • מיקרוטראומה – פגיעה הנגרמת עקב רצף של אירועים זעירים מצטברים, תיחשב כתאונת עבודה. למשל : קלדנית אשר מדי יום ביומו הקלידה במשך מספר שעות. התובעת הגישה שתי תביעות במקביל, הן למוסד לביטוח לאומי והן תביעה כנגד המעביד. התובעת הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי– מחלקת תאונות עבודה והתובעת קיבלה פיצוי בגין דמי פגיעה ומענק נכות. בתביעת הנזיקין כנגד המעביד נפסק ע"י ביהמ"ש כי עבודתה כקלדנית היא שגרמה לפגיעתה, תסמונת תעלה קרפלית ודלקת בגידים של כף היד. כמו כן, נפסק ע"י ביהמ"ש כי המעביד התרשל בתנאי עבודתה והתובעת זכאית לפיצוי בגין מלוא נזקיה.
 • מחלת מקצוע :

  פגיעות שארעו עקב וכתוצאה מתנאי העבודה כגון טנטון, ירידה בשמיעה, מחלת עור ועוד יוכרו כמחלת מקצוע ומזאים בפיצוי הן מהמוסד לביטוח לאומי והן מהמעביד (במקרה של רשלנות).

 • ארועי תקיפה/אלימות במהלך העבודה עובד אשר הותקף ע"י עובד אחר והוכח בביהמ"ש כי המעביד ידע על התנכלויות קודמות בין העובדים, ארועי אלימות קודמים או כוונה לבצע את אותה תקיפה ולא עשה דבר על מנת למנעה, ניתן להגיש תביעת נזיקין כנגד המעביד ולקבל פיצוי בגין הנזקים שנגרמו מאותה תקיפה. כמובן שאת התביעה יש להגיש גם כנגד התוקף .

בהתאם לפקודת העיריות, על העירייה / רשות מקומית, מוטלת החובה לדאוג לתקינות המדרכות והכבישים אשר בתחום שיפוטה.

אזרח שנפגע כתוצאה מהיתקלות במפגע כגון בור במדרכה, שבר, חוסר בריצוף או הפרשי גובה בריצוף, זכאי הוא לפיצוי כספי..

על בעל מקרקעין / מחזיק במקרקעין מוטלת החובה לדאוג לתקינות וניקיון המקרקעין.

למשל - בעלים / מחזיק של קניון אחראי לניקיון כל השטחים בקניון.

במקרה בו הייתם מעורבים באירוע של נפילה ברחוב או במקרקעין ציבוריים, המלצתנו הינה לצלם במהירות האפשרית את המפגע אשר גרם לנפילתכם.

במידה והרשות המקומית או בעל המקרקעין יתקנו את המפגע, בטרם צילמתם אותו, הדבר יקשה עליכם להוכיח בביהמ"ש את תביעתכם.

בהתאם להוראות חוק לימוד חובה, מי שזכאי לחינוך חינם, יהא מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות הרשות המקומית שבתחום שיפוטה הוא לומד.

כל ילד מגיל גן חובה ועד כיתה יב', מבוטח בפוליסת תאונות אישיות, במשך 24 שעות ביממה.

הביטוח מכסה כל אירוע תאונתי, גם אם ארע מחוץ לכותלי ביה"ס.

"אירוע תאונתי" מוגדר בפוליסה כאירוע פיזי, גלוי לעין, בלתי צפוי שגרם לנזק גופני. בהתאם להוראות הפוליסה, במקרה של אירוע תאונתי, ישולמו פיצויים בהתאם לגובה נכות זמנית ו/או צמיתה.

במקרים רבים ניתן לתבוע את מבטחת פוליסת תאונות אישיות והן את ביה"ס או הגורם אשר התרשל וגרם לפגיעת התלמיד.

משרדנו מטפל בתביעות נזקי רכוש שונות לרבות הצפות, ביטוחי דירה ונזקי רכוש בין היתר אשר נגרמו לאחר תאונת דרכים.

משרדנו יוודא כי המבוטחים אשר במהלך השנים רכשו פוליסות ביטוח שונות (ביטוחי דירה, חיים, רכב ) ושילמו ממיטב כספם, לאחר אירוע ביטוחי, יזכו לקבלת מלוא הפיצוי המגיע להם בהתאם להוראות הפוליסה.

משרדנו מטפל בתביעות רשלנות רפואית.

במידה וקיבלתם טיפול או המלצה רפואית, אשר גרמו לנזק, ניתן להגיש תביעת נזיקין כנגד הרופא אשר העניק את אותו טיפול/עצה רפואית.

רשלנות רפואית מוגדרת כסטייה מנורמת התנהגות של רופא סביר וזהיר.

יש להבחין בין קבלת טיפול רפואי באופן רשלני ובין טיפול הרפואי שלא הצליח.

לא כל מקרה של טיפול רפואי שלא הצליח, מהווה עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית.

במקרה של חשש לקבלת טיפול רפואי רשלני, חשוב לאסוף את כל המסמכים הרפואיים הנוגעים לאותו טיפול רפואי ולפנות בהקדם לקבלת ייעוץ משפטי מתאים.

בטרם הגשת תביעה כנגד הגורם הרפואי, יש תחילה להתייעץ עם רופא מומחה ולקבל חוות דעת רפואית, התומכת בטענות בדבר רשלנות במתן הטיפול הרפואי.

זכותו של המטופל לקבל את מלוא המידע הרלוונטי אודות הטיפול הרפואי הנדרש, טרם ייגבש עמדתו באם להסכים לאותו טיפול רפואי ואם לאו.

על הרופא מוטלת החובה למסור למטופל את כל המידע שאדם סביר היה נדרש לה, כדי לגבש עמדה האם להסכים לטיפול המוצע.

הפרת חובת הגילוי המוטלת על הרופא כלפי מטופל מהווה התרשלות ואף כדי עוולת תקיפה בהתאם להוראות פקודת הנזיקין.

מטופל אשר לא קיבל את מלוא המידע הנוגע לטיפול הרפואי והוכיח כי לו נמסר לו מלוא המידע הרלוונטי אודות הטיפול הוא היה נמנע מביצועו, עשוי לזכות בפיצוי בגין נזקיו בעקבות הטיפול הרפואי, אף אם לא היתה כל התרשלות רפואית בביצועו.

נפסק רבות ע"י ביהמ"ש כי יש לראות בפגיעה בכבודו של אדם ובזכותו לאוטונומיה, הטבועה בביצוע פרוצדורה רפואית בגופו שלא בהסכמתו המודעת, משום נזק בר פיצוי בדיני הנזיקין.

במקרה בו בחור צעיר אשר סבל מקשיי נשימה, עבר ניתוח אף בביה"ח.

נקבע ע"י ביהמ"ש כי ביה"ח לא התרשל במתן הטיפול הרפואי.

יחד עם זאת, נפסק ע"י ביהמ"ש כי ביה"ח התרשל מאחר ולא נתן למטופל את מלוא המידע הרלוונטי אודות הטיפול הרפואי על מנת שיוכל לגבש עמדה מושכלת האם לעבור את אותו ניתוח ואם לאו.

בשל הפגיעה באוטונומיה (בזכותו של המטופל לקבל את מלוא המידע הרלוונטי הנוגע לאותו טיפול רפואי) נפסק לתובע פיצוי כספי בסך של למעלה מ- 100,000 ₪.